De moskee

De islam is een belangrijk deel van onze identiteit. Om hier als gemeenschap in te groeien streven we ernaar om lessen in Koran memorisatie, Islamkennis en de Arabische taal op professionele wijze aan te bieden. 

Voeg je koptekst hier toe

In deze snel veranderende maatschappij is het erg belangrijk om een heldere visie te hebben als Islamitische gemeenschap in Nederland. Onze visie is om een hechte gemeenschap te zijn die voor elkaar klaarstaat in makkelijke en moeilijke tijden. Met een sterke gemeenschap zullen wij in staat zijn om een positieve bijdrage te leveren aan onze eigen gemeenschap en aan de omgeving. Deze sterkere gemeenschap realiseren wij door onderling een eenheid te vormen waarin we elkaar kunnen aanspreken op onze verantwoordelijkheden.

Eenheid van onze gemeenschap is ten alle tijden van cruciaal belang. In tijden van grotere uitdagingen zoals we heden om ons zien, is het des te meer noodzakelijk om de rijen te sluiten. Het opzoeken en uitvergroten van verschillen brengt onze gemeenschap in ongewenste situaties. Weloverwogen stappen nemen, is van deze tijd. Transparant bestuur en goede communicatie onderling zal hieraan een positieve bijdrage leveren.

We streven ernaar om transparant te zijn naar onze leden en de rest van de maatschappij. Door een heldere organisatiestructuur en goede communicatie zullen wij in staat zijn om onze visie te delen met onze leden en hen te betrekken bij al onze uitdagingen. Samen met de buren en andere religieuze instellingen willen we onze goede relatie verder versterken om meer begrip voor elkaar te realiseren.

Om onze positie in de maatschappij te versterken willen wij inzetten op begeleiding bij de schoolloopbaan van onze jeugd en arbeidskans-vergroting voor de Young professionals. Daarnaast is zorg en welzijn voor onze ouderen en hulpbehoeftigen een steeds urgentere thema aan het worden waar wij meer aandacht aan zullen besteden.

De islam is een belangrijk deel van onze identiteit. Om hier als gemeenschap in te groeien streven we ernaar om lessen in Koran memorisatie, Islamkennis en de Arabische taal op professionele wijze aan te bieden. Ten slotte