Dār Al-Qur’ān:

Recitatie verbetering:

Vanuit Dar al-Qurān bieden wij studenten al een aantal jaar de cursus ”Iedereen een Kans” aan, honderden studenten hebben wij hierdoor de kans kunnen geven om de Qurān te leren lezen.

In navolging van deze Qā’ida Nūrāniyya cursus bieden wij u ook de cursus recitatieverbetering aan. 

Dit houdt in dat u intensief zult oefenen met uw recitatie onder begeleiding van een van onze bekwame docenten.

Hierbij wordt er gelet op zowel het onderhouden van het reeds geleerde, als ook het verwerven van nieuwe kennis m.b.t. het reciteren van de Qurān.

Er gelden echter specifieke inschrijvingseisen waaraan u moet voldoen voordat u zich kunt aanmelden:

  1. U dient te beschikken over vaardigheden in Al Qaaida al Noorania (zie cursus “Iedereen een Kans”). Dit betekent dat u minimaal het basisniveau 1 van het lezen moet beheersen, wat overeenkomt met het succesvol afronden van het boekje Al Qaaida Noorania.
  2. Indien na de inschrijving of tijdens de lessen blijkt dat u niet aan deze eis voldoet, zal er GEEN restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden.

De cursus zal 20 weken (vijf maanden) duren en zal een voortdurende inschrijfmoment in september en in februari hebben. Dit houdt in dat er twee mogelijkheden in het jaar zijn om hier aan deel te nemen.

Het is één keer per week twee uren waarbij u de recitatiestijl Warsh onderwezen zult krijgen.

De cursus bedraagt €125 euro voor de gehele cursus, deelname vindt enkel plaats na volledige betaling.

Aan het eind van het traject zal er een toets afgenomen worden, waarbij de docent u voor een laatste keer zal voorzien van advies om door te groeien In Shaa Allah.

Moge Allah jullie en ons allen succes schenken en ons leiden naar hetgeen Hem tevreden stelt.


Update februari 2024: Geen nieuwe ronde in februari 2024


Jammer genoeg gaat het programma “Recitatieverbetering” in het tweede schoolsemester van 2024 (februari 2024 t/m juli 2024) even pauzeren. De afgelopen twee jaar hebben we hard gewerkt om studenten hun leesvaardigheid te verbeteren, maar nu nemen we wat tijd om terug te kijken en ons voor te bereiden op het vervolg.

Het was een intense periode, en we willen ervoor zorgen dat ons programma nog beter wordt. Daarom slaan we een ronde over, maar maken we plannen voor een nieuwe start na de zomervakantie van 2024.

Onze excuses voor het ongemak dat dit kan veroorzaken. We blijven vastbesloten om ons doel te bereiken en kijken uit naar een frisse start in shaa Allah na de zomer.

Heb je vragen?

Neem contact op met ons Secretariaat via info@dar-alquran.nl

– Team Dār Al-Qur’ān